Felhasználási feltételek

I. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TARTALMA

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Centrál Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Startlap Játékok (https://www.startlapjatekok.hu/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal vagy Startlap Játékok) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Startlap Játékok bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 4. Bármely, Startlap Játékok-tól különböző weboldal (Facebook.com, Twitter.com, iWiW.hu stb.), a Startlap Játékok-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI ÉS ELEMEI

 1. A Szolgáltatás célja, hogy a felhasználók számára internetes környezetben szórakozási lehetőséget biztosítson, és ennek keretében különböző más szolgáltatók által hozzáférhetővé tett online játékokat tegyen elérhetővé adott témakörök szerint és/vagy egyéb kategorizálás mentén.
 2. A Szolgáltatás lényege a közvetlen (deep) linkek útján, vagy a Weboldalba ún. embed kód segítségével történő beágyazással más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok, illetve szerzői jogi védelmét élvező tartalmak elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. 
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETEI

 1. A Szolgáltató a legnagyobb gondossággal igyekszik kiválasztani a hozzáférhetővé tett játékokat, azonban arra nincsen lehetősége, hogy a teljes játékalkalmazást részletesen megismerje, ezért a játékokért, illetve azok tartalmáért, valamint a játékok letöltése esetén, a letöltés eredményeképpen a Felhasználó számítógépén történt bármilyen változásért semmilyen formában nem tud felelősséget vállalni.
 2. A Szolgáltató a Weboldalba beágyazottan szándéka szerint csak ingyenesen is elérhető játékokat tesz közzé, azonban nem tud felelősséget vállalni arra az esetre, ha a játékot közzétevő szolgáltató az adott linkhez vagy embed kódhoz tartozó tartalmat módosítja. Az ingyenes játékok
 3. A Weboldalba beágyazottan elérhető, regisztrációt igénylő játékokat a Szolgáltatás oldalain keret jelöli. A regisztrációval a Felhasználó és az adott játék üzemeltetője között jön létre jogviszony. Ezért, kérjük, hogy minden esetben figyelmesen tájékozódjon a beágyazottan elérhető játékok felhasználási feltételeiről, illetve a vásárlási, fizetési feltételekről, a külső szolgáltató adatkezelési nyilatkozatáról, amelyeket a kereten belül ér el. 
 4. A „Játssz vele!” és a „Vedd meg!” linkek minden esetben külső weboldalakra mutatnak, és lekattintásuk esetén a Felhasználó elhagyja a Startlap Játékok weboldalát. Kérjük, hogy minden esetben figyelmesen tájékozódjon az így felkeresett oldalak felhasználási feltételeiről, illetve a vásárlási, fizetési feltételekről.
 5. Hírlevél
 6. Az oldalon feliratkozott Felhasználók számára lehetőség van Startlap Játékok Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára. A Hírlevélről leiratkozni a Hírlevél alján található „Leiratkozás” link lekattintásával, valamint a Szolgáltatónak küldött postai vagy elektronikus levélben lehetséges. 
 7. A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; játék ajánlója; útleírása; tesztek stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom). A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.
 8. Az „Oszd meg barátaiddal!” sorban található levél ikonra kattintva a Szolgáltató a Weboldalon lehetőséget nyújt a Felhasználónak egy adott játék elérési linkjét tartalmazó egyedi elektronikus levél küldésére az alábbi feltételekkel:
  a.) A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja, és a levél küldését megelőzően megadja nevét és e-mail címét oly módon, hogy a valós adatok alapján a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját.
  b.) Felhasználó a levelet egyidejűleg egy címzettnek tudja elküldeni.
 9. A játékoknak a Toplistában történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele részben automatikusan, a Felhasználók összes aktivitását alapul véve, a Szolgáltató beavatkozása nélkül történik, és az így kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. 

IV. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LEHETSÉGES JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.
 5. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  „Startlap Játékok www.startlapjatekok.hu

V. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 1. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban („AS IS”) nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 2. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. 
 3. A II.2. pont szerinti ún. embed kód segítségével beágyazott tartalomért minden esetben annak kiszolgálója, üzemeltetője felelős. 
 4. A játékok Szolgáltatáson belül kialakított sorrendje nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét, és nem jelent ajánlást. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 6. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 7. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Weboldallal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi e-mail címen teheti meg: info@startlapjatekok.hu
 2. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

Budapest, 2014 augusztus 29.